Royal Silk TravelRoyal Silk Travel
Forgot password?

น่าน – หลวงพระบาง 3วัน2คืน

เมืองแฝดเมืองพี่เมืองน้อง เมืองน่าน – หลวงพระบาง

Day 01

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3554 สู่จังหวัดน่าน ใช้เวลาทำการบิน 1 ชั่วโมงเดินทางถึงสนามบิน น่านนคร อดีตนครเก่าแก่ “เมืองปัว”ยุคสุโขทัย สู่อยุธยา -ล้านนา เข้าสู่ความรุ่งเรืองในยุครัตนโกสินทร์ “น่านนคร”

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมรถตู้ปรับอากาศ รอต้อนรับ ให้การบริการ นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอารยะธรรม คลาสสิค ผสมผสานศิลปะ จากหลายอาณาจักร สู่ศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ ในแบบเฉาะตัวเอง ที่หาชมได้แห่งเดียวของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นเมืองพี่คู่แฝดที่ มีศิลปะ และ วิถีชีวิต คล้ายกับเมืองแฝดน้อง แห่ง หลวงพระบางแต่ดูเหมือนว่า ปัจจุบัน แฝดพี่จะเจริญรุดหน้าก้าวกระโดด ที่ยังคง ดำรง เอกลักษณ์ วิถีของเมืองน่านนคร

ท่องเที่ยวอำเภอเมืองน่าน เมืองน่ารักที่รวยด้วยวัฒนธรรมและเงียบสงบด้วยผังเมืองที่มีลักษณะที่ดีมาตั้งแต่ครั้งในอดีต ทำให้ในตัวเมืองน่าน มีวัดวาอารามที่สำคัญๆตั้งอยู่ในตัวเมืองน่านทั้งหมดและมีระยะทางที่ไม่ห่างกันมากนัก การเที่ยวในตัวเมืองน่านนั้นสามารถเที่ยวได้ใน 1วัน

วัดภูมินทร์ วัดพระอารมหลวง ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ภายในพระวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บ่งบอกความ อัศจรรย์ ของการบอกเล่าเรื่องราว ในยุคสมัยที่ผ่านมาทั้งวิถีชีวิตชาว ปัว และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ มานับร้อยๆๆปี และนอกจากนั้น พระวิหารหลังนี้ยังมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ที่พบได้แห่งเดียวในประเทศไทย โดยเฉพาะพระวิหารแห่งนี้ เคยถูกนำไปพิมพ์ อยู่บนด้านหน้า ธนบัตร ราคา 1 บาท ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งต้องไม่ธรรมดาแน่ๆๆ ซื้อขายกันในตลาดค้าของเก่ามูลค่า ใบละ 6,000.-บาทว่าไปค่าเงินบาทแข็ง!! นะครับ

วัดพระธาตุ ช้างคำวรวิหาร หรือ วัดหลวงกลางเวียง อายุกว่า 600ปี ศิลปะ สถาปัตยกรรมรมสมัยสุโขทัย เชื่อกันว่า ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ของเจ้าผู้ครองนคร และภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริด ปั้นปูนมีส่วนผสมของทองคำ 65% เป็นปางประทานอภัย หรือ ปางลีลา สูง ๑๔๕ เซนติเมตรอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อาคารพิพิธภัณฑ์โดดเด่นด้วย สถาปัตยกรรม ทรงยุโรปร่วมสมัยผสมกับศิลปะ ท้องถิ่นน่าน สร้างเมือสมัยรัชกาลที่ 5เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนคร ก่อนที่จะเป็นศาลากลางของจังหวัดมาก่อน และในปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่สวยงามมีเสน่ห์ คลาสสิค มีมุมไฉไลเท่ห์ให้ Selfie ได้ทุกจุด

อาหารเที่ยง แบบน่านท้องถิ่น ที่ร้านอาหาร อองตอง อ ปัว ร้านนี้ได้ชื่อว่า modern Hipตกแต่งสวยงาม รสชาดอาหารจัดจ้านถูกใจเป็นแน่แท้

หลังอาหาร กลางวัน ได้เวลาพักย่อยอาหาร นำท่านขึ้นรถตู้แอร์ปรับอากาศ เอนหลังชิลๆๆเดินทางสู่ด่านชายแดน บ้านห้วยโกร๋น เพื่อผ่านด่าน ตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว

เดินทางถึง บ้านปากแบ่ง แขวงไชยบุรี สปล. .. ณริมจุดที่แม่น้ำโขงกับแม่น้ำแบงไหลมารวมกัน ปากแบง เมืองเล็กๆที่น่าอยู่ บริเวณเนินเขาเมืองชุมทางแม่น้ำโขง ที่เป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญ ..และปัจจุบัน กลายเป็นเมือง Chill outที่หนุ่มสาว แบ็คแพคเกอร์ กล่าวขานถึง

อาหารค่ำ ที่ Sanctuary Hotel หลังจากนั้น อิสระ nightlife กับเมืองเล็กริมแม่น้ำโขง ที่มีเสน่ห์แบบง่ายๆๆที่ไม่ง่ายธรรมดา

Day 02

สดใสอากาศยามเช้า เมืองปากแบง ริมน้ำโขง พร้อมอาหารเช้า / หลังอาหารเช้าออกกำลังกายเดินไปยัง ท่าเรือเมืองปากแบง เพื่อโดยสารเรือแสนสบาย อุปกรณ์ห้องน้ำ เสื้อชูชีพพร้อมสรรพ เพื่อเดินทาง ล่องลำโขง สู่ เมืองมรดกโลก ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง รวมการแวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆๆที่ล่องผ่านไป

อาหารเที่ยง แบบท้องถิ่น บนเรือ พร้อมทิวทัศน์งดงามของสองฝั่งโขง ในเขตประเทศลาวเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ ที่งดงามราวภาพวาด ภูผาตระการตา- หาดทรายขาวระยิบ ริมแม่น้ำโขงDeluxe boat ระหว่างเดินทาง หรือ จะ แอบ ชิลๆๆงีบ เล็ก งีบใหญ่ บนเบาะนั่งแสนสบาย

เรือจอดแวะ นำท่านเข้าชม ถ้ำติ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่าเป็นที่สถิตของเทพเทวา ที่กษัตรีย์ในราชวงศ์ อาณาจักรล้านช้าง จะต้องเสด็จมากราบไหว้ฟ้าดิน ณที่สถานแห่งนี้ ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า หากใครมีทุกข์ร้อนเคราะห์กรรมอันใด ที่ต้องการผ่อนปรนให้นำพระพุทธรูปประจำวันเกิด มาถวายแก่ทวยเทพ ก็จะมีโชค รอดทุกข์ สมหวัง ซึ่งภายในบริเวณหุบผา ท่านจะพบเห็นพระพุทธรูปหลากหลายปาง ที่มีผู้นำมาถวายไว้อย่างมากมายจนไม่อาจนับได้จากนั้น ขึ้นฝั่งแวะเข้าชมหมู่บ้านประหลาดชนเผ่าลาว บ้านชางไห่ที่มีความชำนาญในการต้มเหล้าสารพัด จัดพิเศษ หลากหลายสูตร ที่ขึ้นชื่อ ที่เห็นแล้ว ท้าลองถ้าใจสู้ แต่ แค่มองแต่อย่าลอง เพราะไม่รับรองปฏิกิริยา (อาจท้องเสีย หรือแพ้พิษได้ นะคราบบบบ)

เดินทางถึงท่าเรือ ข้างวัด ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เจ้าหน้าที่โรงแรม สันติรีสอร์ทพร้อมรถบริการ นำท่านเข้าสู่กลางตัวเมือง เพื่อขึ้นชม พระธาตุภูสีสถานที่มงคลของชาวหลวงพระบาง ที่ตั้งอยู่บนยอดภูใจกลางเมือง มีบันได 329ขั้นนำท่านขึ้นสู่พระธาตุ เพื่อสักการะ และ ชมเมืองที่งดงามยามเย็น bird eye view เมืองหลวงพระบาง และ แนวโต้งแม่น้ำคาน ที่ไหล อ้อม ล้อมรอบ เมืองเก่า มรดกโลกมาบรรจบตัดกับ แม่น้ำโขง คล้ายกับแหลมที่ยื่นออกไปในอ่าวใหญ่

นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนัก อดีตที่ประทับพระวรชายาแห่งเจ้ารัชทายาท ในปัจจุบัน คือโรงแรม สันติ โฮเตล / นำท่านขึ้นสู่ห้องอาหารเจ้าหญิง เมนูชาววัง พร้อมการแสดง

หลังอาหาร นำท่าน เพลิดเพลิน กับ ตลาดมืด ก่อนนำเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาวสันติรีสอร์ทแอนด์สปา ริมน้ำตกนาเดือย ที่มีสายธารน้ำตกไหลผ่านรีสอร์ท บนพื้นที่กว่า 20 ไร่

 

Day 03

ปลุกท่านตื่น รับอรุณรุ่งสดใส พร้อมกลิ่นไอโอโซน ชั้นดี ภายในรีสอร์ทเพื่ออกเดินทางไปเข้าร่วมวิถีแห่งหลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ที่กระทำสืบทอดกันมามากกว่า200 ปี บนถนนสายหลัก ที่ตัดผ่านหน้าพระราชวัง หมู่พระตำหนัก มงกุฎราชกุมาร และตำหนักพระวรชายา แห่ง วิลล่าสันติโฮเตล / อาหารตักบาตรจัดเตรียมแบบโบราณข้าวเหนียวพร้อมข้าวต้มมัด และ อาสนะที่นั่งสไบพร้อม ให้ท่านได้ ถึงบุญแห่งกุศล การทำบุญกับพระสงฆ์ เณร กว่า 100รูป ในแต่ละวันหลังจากนั้น นำท่านไปยังตลาดเช้า ข้างวัด แหล่งชุมชนยามเช้าของชาวเมือง สารพัดอาหารป่า ผักสดปลาจากลำน้ำโขง อาหารสำเร็จรูปกรุ่นร้อนชวนทาน และ ของพื้นเมือง ราคาชาวลาว ที่ซื้อได้สบายใจณ ตลาดเช้าแห่งนี้

อาหารเช้า สุดพิเศษ หลากหลาย เมนู ฝรั่ง-ลาว ในบรรยากาศร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติ และเสียงเสนาะของสายน้ำไหล ของห้องอาหารทอแสง ภายใน สันติรีสอร์ท แอนด์ สปา

หลังจาก อิ่มใจ อิ่มท้อง และกายพร้อม Check out ออกจากที่พัก นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อเข้าชม สถานที่สำคัญ ภายในเกาะกลางเมือง หลวงพระบาง ที่มากมายไปด้วยวัดวาอาราม และสถานที่สำคัญ ที่จัดอยู่ในโซนเดียวกัน คล้ายคลึงกับเมืองแฝดพี่ น่านนคร

พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาวซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง

วัดใหม่สุวันพูมารามซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวงวัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม เข้านมัสการ พระประธานภายในโบสถ์ และ ชมสถาปัตยกรรมลานช้าง ลายภาพวาดลงรัก ปิดทอง บริเวณด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถ

วัดแสนสุขารมณ์ วัดที่มีชื่ออันเป็นมงคล และเป็นวัดคู่เมืองเก่าแก่ที่สุดอีกหนึ่งวัด สร้างในปีคริสต์ศตวรรษที่ 15 ที่ซ่อนความธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ของจิตรกรรมภาพวาด ในยุคโยนก ที่มีลักษณะเหมือนจิตรกรรมภาพวาด ของสกุลช่างเมืองน่าน ซึ่งจะพบเห็นได้ ในวัดหลายแห่งของจังหวัดน่านที่ถูกจัดให้เป็นเมืองคู่แฝด

วัดเซียงทอง วัดสวยงามที่สุด ที่เป็นที่เก็บพระ ราชรถเกย เมื่อครั้ง สมเด็จเจ้ามหาชีวิต และยังเป็นสถานที่สำคัญ ที่คู่แต่งงาน ชาวลาว นิยมต้องมากราบไหว้ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่ ณ วัดแห่งนี้ และที่พลาดไม่ได้ ต้อง ชมพระม่าน ในโบสถ์เล็ก (จะมีช่องเล็ก ๆ ให้ทุกคน หรี่ตาข้างหนึ่งมองเข้าไปจึงจะเห็น) พระม่าน หนึ่งปีจะอันเชิญ แห่รอบเมืองหลวงพระบาง ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ลาวเพื่อให้ประชาชนสักการบูชา อย่างใกล้ชิด หากยังไม่จุใจ ไปอุ้มพระเสี่ยงทาย อยู่ใกล้ ๆ หอพระม่านก็ลองอธิฐานเสี่ยงทายกันดู ดวงใคร ดวงมัน หลายท่านพิสูจน์แล้ว ว่าแม่นจริงๆ พิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง

รับประทานอาหารเที่ยง กับเมนูจัดสรร ที่ห้องอาหาร Restaurant de’ la’ Princesse ห้องอาหารเจ้าหญิง อดีตที่ประทับพระวรชายา เจ้าชายรัชทายาท Villa Santi Hotel

หลังอาหารกลางวัน เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ นครระหว่างเดินทางสู่สนามบิน นำท่าน ขึ้นยัง วัดโพนเพา จุดชมวิวเมืองหลวงพระบาง ที่งดงามก่อนลาจาก และ ยังมี เจดีย์รูปทรงร่วมสมัย ที่ภายในเล่าเรื่องนรกสวรรค์ ด้วยภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ บ้านผานวม กลุ่มทอผ้า พื้นเมืองที่สวยงาม และ ราคาน่าซื้อหา ต่อกันได้ ประสาพี่น้อง ไทย –ลาว แบบม่วนชื่น ยิ้มแย้ม

เดินทางถึงสนามบินสากล หลวงพระบาง เช็คอิน เที่ยวบิน FD 1031 Air Asia

สายการบินนำท่าน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ นคร ใช้เวลาทำการบิน1.20 ชั่วโมง

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ ดอนเมือง ด้วยความสวัสดีภาพ

download PDF